Αθλητές τρέξτε!

Ανασκόπηση

Hurdle Rush, πρέπει να δώσετε περισσότερη προσοχή στα εμπόδια στην πίστα!